مطالب توسط Tarahiyas

تعمیرات گاز و گاز مبله

تعمیرات گاز و گاز مبله تعمیرات گاز و گاز مبله: تعمیر اجاق گاز مبلی یا فردار به یکی از نگرانی  خانم ها خانه دار تبدیل شده است چرا که در صورت اشتباه در زیادی ممکن است مشکلات زیادی  برای اجاق گاز به وجود بیاد. یا حتی امکان دارد که اجاق گاز امکان درست شدن نداشته باشد. این […]

تعمیرات گاز رومیزی

تعمیرات گاز رومیزی تعمیرات گاز رومیزی:پایه ی کار همه اجاق گازها مثل  هم است. گاز شهری با شلنگ اختصاصی  به اجاق گاز متصل  شده و از لوله چند راهه، شیرهای نازل، لوله های رابط و …..را منتقل  می کند. این مسیر پیچیدگی های خاصی دارد. هر گونه قطعی، اتصال، عیب و مشکل در جهت ر […]